Yatirimci.gov.tr        

Bir geliri olan herkesin tasarruf etme potansiyeli vardır. Yani, gelir varsa, tasarruf etme imkanı da söz konusu olabilir. Ancak tasarruf, sadece gelirden daha az gider varsa mümkün olabilir. Öyleyse, tasarruf sahibi olabilmek için gelirlerimizin giderlerimizi aşması gerekir.  Çok farklı gelir gruplarındaki bireylerden göreceli olarak daha yüksek geliri olan biri, geliri daha az olan birine göre daha düşük oranda veya miktarda tasarruf ediyor olabilir. Bunun çeşitli nedenleri olmakla birlikte, geliri iyi yönetememe, yüksek gelir seviyesindeki kişilerin harcama alışkanlıklarından vazgeçememesi ve hepsinden önemlisi tasarruf bilincinin zayıf olması veya en kötüsü, böyle bir bilincin hiç olmaması bu ilginç çelişkinin ortaya çıkmasına yol aça...

Tarafından: Ethem SANCAK (Görevi: Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı) | Etiketlenmedi | Devamı

 

Yatırım dünyasına adım atar atmaz, ağzı sütten yanan çok kişi vardır.  Bu durumdaki kişilerin hikayeleri de, dilden dile anlatılır. Bu nedenle, bazı yatırım araçlarını kimse sevmez; öcü olarak görür.

Finansal piyasalar temelde risklerle doludur. Ancak bir o kadar da kazanç fırsatları vardır. Finansal piyasalara girerken, denize girmek üzere sahip olduğunuz kadar donanım sahibi değilseniz, boğulma riski gibi tüm yatırımlarınızı kaybetme riski ile karşı karşıyasınız demektir. Evet, finansal piyasalarda işlem yapmak denize girmeye benzer.

Tarafından: Ethem SANCAK (Görevi: Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı) | Etiketlenmedi | Devamı

Sermaye piyasasında en tehlikeli suçlardan biri piyasa dolandırıcılığıdır (manipülasyon). Piyasa dolandırıcılığı suçu, hem Türk sermaye piyasası hem de dünyadaki tüm sermaye piyasalarında görülebilen suçlardan biridir. Dünyada pek çok ülke, bu suçla mücadele etmek için, uzun yıllardan beri çalışmalar yapmakta; özel teknolojiler geliştirmekte ve denetim birimleri oluşturmaktadır. Bu suça karşı, pek çok ülke kanunlarında ağır hapis ve/veya para cezaları öngörülmüştür. Piyasa dolandırıcılığı riski (market manipulation risk), bir finansal aracın piyasa dolandırıcılığına maruz kalması ve bu duruma bağlı olarak iyi niyetli yatırımcıların yatırımlarında zarara uğramaları olasılığıdır.  Bu risk, bir finansal aracın piyasa fiyatı ya da değerinin gerçek alım satım niyeti olmay...

Tarafından: Ethem SANCAK (Görevi: Piyasa Gözetim ve Denetim Dairesi Başkanı) | Etiketlenmedi | Devamı

     Geçtiğimiz haftalarda finans piyasalarında yaşanan dalgalanmalar esnasında özellikle İMKB'de yaşanan ve muhtemelen düzelmesi zaman alacak sert düşüşün, profesyonel yatırım danışmanlığı veya portföy yönetimi hizmetlerinden yararlanamayan orta ve düşük gelir grubundaki bireysel yatırımcılar için önemli bir uzun vadeli alım fırsatı yarattığını düşünüyorum. 

     Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde hisse senetlerine belirli bir plan çerçevesinde yapılan yatırımların uzun vadede her zaman kazandırdığına inanan biri olarak potansiyel yatırımcılara öncelikle bazı uyarılarda bulunmak istiyorum.

1. Biriktirin: Ama az, ama çok, her ay mutlaka belirli bir miktarı geleceğiniz (varsa çocuklarınız...

Tarafından: Attila Köksal (Görevi: Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşlar Birliği Başkanı) | Etiketlendi: , | Devamı

Sermaye piyasası, finansal piyasaların gelişmesinde ve ülkelerin kalkınmasında önemli bir role sahiptir. Üstlendiği bu işlev çerçevesinde, tasarruf sahiplerinin birikimlerinin ekonomiye kazandırılmasına aracılık ederek yatırımların finansmanı ve ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması açısından itici bir güç taşımaktadır. Bu yapıda yatırımcılar, sermaye piyasasının vazgeçilmez bir aktörü konumundadırlar. Bütün ülkelerdeki sermaye piyasası kurumları da bu bilinçle yatırımcıları piyasaya kazandırmak ve onları korumak amacıyla üzerlerine düşen fonksiyonları en etkin bir şekilde yerine getirmeye çalışmaktadırlar.

Ülkemizde de Borsamız ve diğer sermaye piyasası kurumları, yatırımcıların ihtiyaç duyduğu konulardaki gereksinimlerini karşılamak üzere çeşitli adımlar at...

Tarafından: Hüseyin Erkan (Görevi: İMKB Başkanı) | Etiketlenmedi | Devamı

Gelişmiş ya da gelişmekte olan pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de bazı temel finansal kavramların yanlış biliniyor veya algılanıyor olması, şu veya bu ölçüde piyasanın gelişmesinin önünde bir engel teşkil etmektedir. Örneğin "spekülatör"lerin bir sahtekar gibi algılanıp "piyasa dolandırıcılarının", bir başka adıyla "manipülatör"lerin, bir piyasa kahramanı olarak gösterilmesi sermaye piyasası için acıklı bir durumdur. Oysa, birincisi (spekülatörler) piyasalarda yararlı olan bir kesim, ikincisi (piyasa dolandırıcıları, manipülatörler) piyasayı yıkıcı olan ve aslında dolandırıcıdan farkı olmayan hatta tipik dolandırıcılardan çok daha tehlikeli ve zararlı bir gruptur. Bu tür yanlış kullanımlar ve tanımlamalar, spekülatörleri piyasadan soğuturken, piyasa dolandırıcıların...

Tarafından: Ethem SANCAK (Görevi: SPK Daire Başkanı) | Etiketlendi: , | Devamı

Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ekonomik ve finansal büyüklüklükleri giderek gelişmiş ekonomilere yaklaşmakta olan gelişmekte olan ülkeler ile gelişmiş olarak tanımlanmış ülkeler için olmazsa olmaz enstrümanlar haline gelmiştir.

 Türkçe'ye vadeli işlem sözleşmesi olarak çevrilen ingilizcesi ise "futures contract" olan finansal enstrüman esasen "forward" sözleşmelerin standardize edilmiş ve dolayısıyla borsalarda işlem gören şeklidir denebilir. Borsalarda işlem görmesi terimi istenildiği zaman pozisyonun kapatılabilmesi, diğer bir ifadeyle vadeye kadar beklenmesinin gerekmediğini de ifade ediyor doğal olarak.  Tabii bu defa "forward" kelimesinin dilimize çevrilmesi gerekiyor. Her ne kadar "forward" kelimesi özellikle bankacılıkta sıkça kullanılmakta...

Tarafından: Çetin Ali DÖNMEZ (Görevi: VOB Genel Müdürü) | Etiketlendi: | Devamı

OPSİYON SÖZLEŞMELERİ KUMAR MIDIR?

22 Aralık 2010 Çarşamba

Gelişmiş bir finansal sistem, ekonomik kalkınmanın olmazsa olmazları arasında yer almaktadır. Ekonomik büyümenin sürdürülebilir olması da büyük ölçüde reel kesimin ihtiyacı olan fonların sağlanması ile mümkündür. Bu açıdan sermaye piyasalarına çok önemli bir görev düşmektedir.  Reel sektöre fon sağlamak yanında, reel sektörün karşı karşıya kaldığı risklerin yönetilmelerini de sağlayacak mekanizmaları sunmak, sermaye piyasalarının diğer önemli bir işlevidir (Ceylan, 2004: 3). Bu bakımdan sermaye piyasaları gelişmiş ülkelerde spot piyasaların yanında vadeli işlem piyasalarının oluşturulması vazgeçilmez bir unsurdur. Özellikle 1980'li yıllarda finansal piyasalarda yaşanan liberalleşme sonucunda ülkemizde fiyatların serbestçe belirlenmeye başlaması ve fiyatlama mekanizma...

Tarafından: Gökhan NARİN (Görevi: SPK Uzman) | Etiketlendi: | Devamı

 Şirketlerin işlem maliyetleri, risk-getiri profili, vb. nedenlerle geleneksel yöntemlerin dışında finansman sağlama ihtiyacı, ihtiyaca göre dizayn edilebilen yapılandırılmış araçların doğmasında rol oynamıştır. Aracı kuruluş varantları (covered warrant), yapılandırılmış araçlar olarak nitelendirilen finansal araç türlerinden biri olup, finans piyasalarında ilk ortaya çıkışlarının 1920'lerde olduğu ifade edilmektedir[1].

 Aracı kuruluş varantı (varant) genellikle, sahibine bir dayanak varlık ya da göstergeyi belirli bir tarihte veya belirli bir tarihe kadar başlangıçta (ihraç tarihinde) belirlenmiş bir fiyat üzerinden satın alma veya satma hakkı tanıyan türev bir araç olarak tanımlanmaktadır. Varantların dayanak aldıkları varlık ve...

Tarafından: Ayşegül KURT-Ferhan KÜÇÜKKAYALAR (Görevi: SPK Uzman - SPK Uzman) | Etiketlendi: | Devamı

YATIRIM FONLARI YATIRIMCILARININ HAKLARI

22 Aralık 2010 Çarşamba

Yatırım fonlarında yatırımcıların hakları incelenirken, Sermaye Piyasası Hukuku yanında Ticaret Hukuku ve Borçlar Hukuku kurallarının da dikkate alınması büyük önem taşımaktadır. Zira yatırım fonları fon toplama ve finansal varlıklara yatırma aşamalarında çeşitli hukuki süreçlere dahil bulunmaktadır.

  1. I.         FON KURUCUSU İLE YATIRIMCILAR ARASINDAKİ İLİŞKİNİN HUKUKİ NİTELİĞİ

Yatırım fonları yatırımcılarının haklarının incelenmesine geçmeden önce, fon kurucusu ile katılma belgesi sahipleri veya yatırımcılar arasındaki ilişkinin hukuki niteliği üzerinde kısaca durmakta yarar bulunmaktadır.

Mevzuat uyarınca kurucunun fon varlıklarına inançlı mülkiyet ile m...

Tarafından: Özge OKAT (Görevi: SPK Başuzman) | Etiketlendi: | Devamı